جستجو
دسته بندی محصولات
  فهرست نزدیک

  کیت سکشنال ماتریکس و وج پلی دنشیا myQuickmat All round intro kit 6850

  تولید کننده: پلی دنشیا POLIDENTIA
  کیت All Round intro Kit شامل: Quickmat All-round Premolar ماتریس 15 عدد Quickmat All-round Molar ماتریس 15 عدد API Placement Instrument ابزار 2 عدد The Wedge interdental assorted وج 45 عدد کد 6850
  120,000,000 ریال
  i h

  کیت سکشنال ماتریکس و وج پلی دنشیا  myQuickmat All round intro kit 6850

  • این محصول یک سیستم ماتریس محیطی است که برای انجام ترمیم های آناتومیکی خلفی دندان هایی با ساختار از دست رفته طراحی شده است. ماتریس های همه جانبه Quickmat با کاربری آسان، ترمیم هایی را با آناتومی های کانتور طبیعی و سطوح تماس سفت امکان پذیر می کنند. با وجود API (ابزار قرار دادن) جایگذاری ماتریس‌های Quickmat All-round پایدار و ساده است. API  از کج شدن ماتریس در حین سفت کردن ماتریس جلوگیری می کند. با سیستم ماتریس محیطی همه جانبه myQuickmat، می توانید به راحتی موارد چالش برانگیز را در ناحیه خلفی درمان کنید، و در یک فضای بدون مانع و در دسترس کار کنید.
  • برای ترمیم مولر و پرمولر کلاس II
  • از دست دادن دندان مجاور
  • دندان هایی با کاسپ از دست رفته
  • ترمیم سطح mod
  • جداسازی دندان برای ایجاد هسته

  کیت سکشنال ماتریکس و وج پلی دنشیا  myQuickmat All round intro kit 6850

  • این محصول یک سیستم ماتریس محیطی است که برای انجام ترمیم های آناتومیکی خلفی دندان هایی با ساختار از دست رفته طراحی شده است. ماتریس های همه جانبه Quickmat با کاربری آسان، ترمیم هایی را با آناتومی های کانتور طبیعی و سطوح تماس سفت امکان پذیر می کنند. با وجود API (ابزار قرار دادن) جایگذاری ماتریس‌های Quickmat All-round پایدار و ساده است. API  از کج شدن ماتریس در حین سفت کردن ماتریس جلوگیری می کند. با سیستم ماتریس محیطی همه جانبه myQuickmat، می توانید به راحتی موارد چالش برانگیز را در ناحیه خلفی درمان کنید، و در یک فضای بدون مانع و در دسترس کار کنید.
  • برای ترمیم مولر و پرمولر کلاس II
  • از دست دادن دندان مجاور
  • دندان هایی با کاسپ از دست رفته
  • ترمیم سطح mod
  • جداسازی دندان برای ایجاد هسته