جستجو
دسته بندی محصولات
  فهرست نزدیک

  کامپوزیت

  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در صفحه

  کامپوزیت تکرنگ 4گرمی اوپالیس FGM برزیل EA3

  نوع: نانو هیبرید ‎‎درصد وزنی فیلر: 79.8 درصد، ‎درصد حجمی فیلر: 58 درصد برای ترمیم دندانهای خلفی و قدامی ‎ ترمیم های سایز متوسط اکلوزال، پروکزیمال و اکلوزو-پروکزیمال ‎ ترمیم های کلاس III, IV, V دندانهای قدامی ‎ ترمیم ونیر های کامپوزیتی ‎ اتصال مجدد تکه های دندانهای شکسته شده
  4,410,000 ریال

  کامپوزیت تکرنگ 4گرمی اوپالیس FGM برزیل EA2

  نوع: نانو هیبرید ‎‎درصد وزنی فیلر: 79.8 درصد، ‎درصد حجمی فیلر: 58 درصد برای ترمیم دندانهای خلفی و قدامی ‎ ترمیم های سایز متوسط اکلوزال، پروکزیمال و اکلوزو-پروکزیمال ‎ ترمیم های کلاس III, IV, V دندانهای قدامی ‎ ترمیم ونیر های کامپوزیتی ‎ اتصال مجدد تکه های دندانهای شکسته شده
  4,410,000 ریال

  کامپوزیت تکرنگ 4گرمی اوپالیس FGM برزیل EA1

  نوع: نانو هیبرید ‎‎درصد وزنی فیلر: 79.8 درصد، ‎درصد حجمی فیلر: 58 درصد برای ترمیم دندانهای خلفی و قدامی ‎ ترمیم های سایز متوسط اکلوزال، پروکزیمال و اکلوزو-پروکزیمال ‎ ترمیم های کلاس III, IV, V دندانهای قدامی ‎ ترمیم ونیر های کامپوزیتی ‎ اتصال مجدد تکه های دندانهای شکسته شده
  4,410,000 ریال