جستجو
دسته بندی محصولات
  فهرست نزدیک

  سمان MTA یک گرمی پارلا EXROOT

  3,234,000 ریال
  3,230,000 ریال
  i h

  موارد کاربرد

  – ماده ترمیم کننده پرفراسیون ریشه و فورکا 

  – ترمیم پرفوراسیون های ناشی از تحلیل داخل

  – پرکننده انتهای ریشه پس از جراحی اندودنتیک

  – ماده پوشاننده پالپ ریشه در درمان های پالپوتومی و اپکسوژنز

  موارد کاربرد

  – ماده ترمیم کننده پرفراسیون ریشه و فورکا 

  – ترمیم پرفوراسیون های ناشی از تحلیل داخل

  – پرکننده انتهای ریشه پس از جراحی اندودنتیک

  – ماده پوشاننده پالپ ریشه در درمان های پالپوتومی و اپکسوژنز