مختصری درباه ما

تعاونی دندانپزشکان ایران در چهارم خرداد ۱۳۵۹ به نام تعاونی جامعه دندانپزشکان ایران به ثبت رسید تا با توجه به رسالت های نهضت تعاون فعالیت های مختلفی را شروع کند لذا از آن زمان تعاونی دندانپزشکان در عرصه های مختلفی شروع به کار کرد که اهم این فعالیت ها عبارتند از ۱: تهیه و فروش کالا ۲:ارائه خدمات بیمه ۳: تعمیر وسایل قابل حمل در محل تعاونی ۴: فعالیت های نیکوکاری و ارائه خدمات رایگان به محرومین ۵: فعالیت های آموزشی و علمی ۶: فعالیت های فرهنگی ۷: موزه و کتابخانه ۸.:انتشارات شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران سعی دارد که کالا را از منابع معتبر و با کیفیت مناسب تهیه نماید و با قیمت توافقی با وارد کننده یا تولید کننده آن را به همکاران عرضه نمایند. در مواردی که قیمت کالا با افزایشی غیر منتظره مواجه است، تعاونی موجودی خود را به قیمت پیشین ارائه می کند و برای رعایت حقوق همکاران کالای ارزان را بصورت سهمیه تقسیم می نماید.تعاونی براساس رسالت خود خود همواره از روش های قانونی پیروی می کند وبه کالاهای قاچاق وفاقد کیفیت اجازه ورود به تعاونی نمی دهد

آخرین اخبار و رویداد ها

مقالات دندان پزشکی